ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนตำบลขามป้อม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ...

เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลพระยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเ...

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวท...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...