ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมชุมชนละ 200 ราย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ และผู้...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลหนองแวง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลหนองแวง ตามโครงก...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลบ้านโต้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระ...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลพระยืน 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระ...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...