ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพการตล...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมวิเคราะห์การจัดเวที จัดทำแผน และการปรับปรุง (แ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองโพธิ์...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...