ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

งานสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนานางละมัย ภูมิพระบุ หมู่ที่ 1 บ้านพระยืน ตำบลพระยืน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

อบรมให้ความรู้แนวทางการเลี้ยงจิ้งโกร่ง แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ตำบลพระบุ ณ ม.3 บ้านหัน ต.พระบุ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ติดตามการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อร่วมวางแผนเก็บเกี่ยวข้าวของสมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านหน...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...