ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งเสริมการเกษตร Thailand 4.0

นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายเดชา นามโยธา และนายจิรเดช พ...

อดีตนักมวยหันมาเป็นเกษตรกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไปปลูกพืชอื่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

การรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาก...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...