ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมการพัฒน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

แจกปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...