ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

แผนที่เขตอำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

  

 

  • โทรศัพท์ : 0-4326-6030
  • โทรสาร : 0-4326-6030
  • อีเมล์ : kk_phayun@doae.go.th


Contact Us   

=>