ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ปลูกข้าว
  •  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
  •  พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

 

  • โทรศัพท์ : 0-4326-6030
  • โทรสาร : 0-4326-6030
  • อีเมล์ : kk_phrayuen@doae.go.th


Contact Us   

=>