ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษต...

อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้.ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้.ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ จิรเดช พรหมบุ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ท...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...