ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินงานโครงการส่...

ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน เพื่อมาทำการเกษตร

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยื...

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 แก่เกษตรกร...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

 
 
 
- เกษตรกรที่ต้องการพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร -
- สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน -