ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

ร่วมถ่ายทำวิดีโอ กิจกรรมโครงการย่อย ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

ร่วมถ่ายทำวิดีโอ กิจกรรมโครงการย่อย ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...