ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ร่วมวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2562

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...