ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน  :  ที่ตั้ง ถนนมัญจาคีรี - ขอนแก่น อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

พิกัดที่ตั้ง : 16.324684, 102.648088

ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

     สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรภายในอำเภอพระยืนโดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้บริหารงาน และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกรคอยให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่มาขอรับการบริการ

ทำเนียบเกษตรอำเภอพระยืน

1. นายบัญฑิต โตชัยภูมิ        ปี 2523 - 2527
2. นายสนาม หวนหอม          ปี 2527 - 2529
3. นายชาญยุทธ  มณีพงศ์     ปี 2529 - 2530
4. นายฉลาด จันทร์ปิตุ          ปี 2531 - 2533
5. นายนิวัฒน์ จันทรวรชาติ     (รักษาการเกษตรอำเภอ)
6. นายอุดมศิลป์ อัครศร         ปี 2534 - 2542
7. นายอุทัย อัครน้อย            ปี 2543 - 2545
8. นายประดิษฐ์ ธีรปฐวี          ปี 2546 - 2550
9. นายวุฒิไกร ฐานวิเศษ        ปี 2550 - 2558
10. นายเจริญ จตุรบูรณ์          ปี 2558 - 2561                                                       

11. นายไพบูลย์  ทองป้อง      ปี 2561 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

ข้อมูล : นายสมบูรณ์ ทองเดือน  นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

19 พฤศจิกายน 61 12:07:09