ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ปลูกข้าว
  •  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
  •  พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน  :  ที่ตั้ง ถนนมัญจาคีรี - ขอนแก่น อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

พิกัดที่ตั้ง : 16.324684, 102.648088

ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

     สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรภายในอำเภอพระยืนโดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้บริหารงาน และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกรคอยให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่มาขอรับการบริการ

 

17 มีนาคม 59 09:38:00