ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

เก็บข้อมูลการขุดเจาะบ่อบาดาลภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562

ติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองหญ้าข้าวนก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ยืน จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่และโครงการศูยน์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศพก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561

จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

งานสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนานางละมัย ภูมิพระบุ หมู่ที่ 1 บ้านพระยืน ตำบลพระยืน...