ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 รับมอบปัจจัยการผลิตฯจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนเเก่น

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 รับมอบปัจจัยการผลิตฯจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนเเก่น...

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูเเหล่งน้ำเพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูเเหล่งน้ำเพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง...

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ปรับสภาพพื้นที่ลานจอดรถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ปรับสภาพพื้นที่ลานจอดรถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง...

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนเเก่นเข้าพบเกษตรอำเภอพระยืนชี้เเจงเเนวทางฯ

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนเเก่นเข้าพบเกษตรอำเภอพระยืนชี้เเจงเเนวทางฯ...

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการ One Stop Service

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการ One Stop Service ...

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย ตำบลพระยืน จังหวัดขอนเเก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย ตำบลพระยืน จังหวัดขอนเเก่น...

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ร่วมปลูกหญ้าเเฝกหนองสิม ตำบลพระบุ

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ร่วมปลูกหญ้าเเฝกหนองสิม ตำบลพระบุ ...

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประชุมชี้เเจง ศดปช ตำบลบ้านโต้น

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประชุมชี้เเจง ศดปช ตำบลบ้านโต้น...

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เยี่ยมเยือนเเละติดตามผลการดำเนินงาน Young Smart Fammer

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เยี่ยมเยือนเเละติดตามผลการดำเนินงาน Young Smart Fammer...

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...