ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระยืน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับปลัดอาวุโส และทหาร ได้ให้คำแนะนำการปลูกแก้วมังกร แก่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอพระยืน ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระยืน (บริเวณที่ทำการอำเภอพระยืน) 

เครดิตภาพ / ข่าว : นายสมบูรณ์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

29 มิถุนายน 60 14:03:25