ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. อำเภอพระยืน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ทางชุมชนเสนอเข้ามา ซึ่งอำเภอพระยืน มี ทั้งหมด 6 ชุมชน จัดทำโครงการที่จะเสนอขอรับงบประมาณ 6 โครงการ จำนวนเงินรวม 15,000,000 บาท (ชุมชนละ 2,500,000 บาท) โดยแต่ละโครงการที่ชุมชนเสนอจะมีการจ้างแรงงานในชุมชน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ขอ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ชุมชนของท่าน หรือสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
7 กรกฎาคม 60 16:46:39