ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลพระยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลพระยืน(2) กิจกรรม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 2.5 ล้านบาท ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอพระยืนเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เครดิตภาพ / ข่าว : นายสมบูรณ์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
21 กรกฎาคม 60 09:20:13