ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนตำบลขามป้อม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลขามป้อม กิจกรรม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 2.5 ล้านบาท ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอพระยืนเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาชุมชนตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีผู้มาสมัครเป็นแรงงานวันนี้ 814 คน

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
25 กรกฎาคม 60 13:18:49