ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ปี 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ปี 2561 โดยมีนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน เป็นประธานการฝึกอบรม มีอาสาสมัครเกษตรจำนวน 20 ราย เข้าร่วมรับฟัง นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตร ในปี 2561 และ ได้จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อวางแผนการผลิต ปี 2561 อีกด้วย  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
6 กุมภาพันธ์ 61 15:06:27