ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อดีตนักมวยหันมาเป็นเกษตรกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมให้ความรู้แก่นายเสถียร หลวงสนิทอดีตนักมวยไทยเงินแสนที่หันมาทำอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 14 บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มหันมาทำการเกษตรเมื่อ ปี 2559 โดยในปีแรก เริ่มทำการปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 8 ไร่ ซึ่งทำการเกษตรตามวิถีชาวบ้าน จนในปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 80 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 50 ไร่ พืชผัก 5 ไร่ ข้าว 25 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ได้ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการตลาด รวมทั้ง การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ซึ่งปัจจุบัน มีรายได้จากการทำการเกษตร ตกเฉลี่ย เดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ นายเสถียร เจ้าของพื้นที่ได้ฝากข้อคิดแก่คนที่สนใจจะเปลี่ยนมาทำการเกษตร ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
14 กุมภาพันธ์ 61 14:17:25