ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ส่งเสริมการเกษตร Thailand 4.0

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายเดชา นามโยธา และนายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมการเกษตร Thailand 4.0 แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้สีนวลสมุนไพร  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
19 กุมภาพันธ์ 61 13:57:16