ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน เพื่อมาทำการเกษตร

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ นายอภิชาติ เพ็งวิชา Young Smart Farmer ณ สวนฮิตเลอร์ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานและเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยที่นายอภิชาติ เจ้าของสวนได้เล่าให้ฟังว่า "ได้ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน เพื่อมาทำการเกษตร เพราะต้องการเป็นเจ้านายตัวเอง และอยากนอนตื่นสายดูบ้าง" โดยในช่วงปีแรกที่กลับมาทำการเกษตรยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะขาดองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตร จึงได้ศึกษาและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จนปัจจุบัน มีรายได้จากการทำการเกษตร ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่สนใจอยากกลับมาทำการเกษตรว่า ต้องมีความขยัน รู้จักพอเพียง และศึกษาหาความรู้ทั้งด้านการผลิตและการตลาดอยู่ตลอด และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาดูงานได้ที่สวนหรือติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ได้ทุกวัน

เครดิตภาพ : นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา นวส.ปฏิบัติการ
ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
3 เมษายน 61 13:50:53