ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ปลูกข้าว
  •  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
  •  พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร (งบรายจ่ายเพิ่มเติม) ปี 2560 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกรแกนนำ จำนวน 300 คน เพื่อบรรยายระบบการทำงาน การดูแลรักษา การใช้งาน การปรับตั้ง และต่อพ่วงอุปกรณ์ พร้อมรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 15 คัน แก่เกษตรกรแกนนำ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

19 มิถุนายน 60 13:28:14