ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุธี  แปะทา  ประมงอำเภอพระยืน คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ พร้อมด้วย นายเจริญ  จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน  และนายสมบูรณ์  ทองเดือน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินงาน ตำบลพระยืน 2  ณ  ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

6 กันยายน 61 10:34:43