ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจประจำวันที่11 ตุลาคม 2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์  ทองเดือน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพระยืนพร้อมทั้งชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีและมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว โดยมีนายสมพงษ์  มหาวังษ์  นายอำเภอพระยืนเป็นประธาน  ณ วัดสุทธิมงคง บ้านโนนบ่อ หมู่ 4  ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

11 ตุลาคม 61 10:51:55