ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์  ทองป้อง  เกษตรอำเภอพระยืน  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ชี้แจงโครงการและวางแผนการทำงานระดับอำเภอ พร้อมทั้งมอบหมายการงานการให้เจ้าหน้าที่ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

6 พฤศจิกายน 61 13:58:36