ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เรียนผู้บังคับบัญชา
    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายเดชา  นามโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อร่วมวางแผนเก็บเกี่ยวข้าวของสมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.6  ต.หนองแวง เพื่อปฏิบัติตามหลักการผลิต GAP

 

 

 

 

6 พฤศจิกายน 61 14:58:56